Fikri ve sınai mülkiyet haklarına ilişkin tüm hukuksal koruma mekanizmasının hazırlanması, ihlallerinin söz konusu olması halinde hukuki ve cezai tedbirlerin uygulanmasına, bu konuda girişimlerde bulunulmasına yönelik hukuki desteğin sağlanması büromuzun fikri mülkiyet hukuku departmanında istidam edilen marka patent vekilleri ve avukatlarımız, müvekkillerimizin fikri ve sınai mülkiyet varlıklarını oluşturmaları ve bunlardan istifade etmeleri ve haklarının korunması konusunda hukuki destek sağlamaktadır.

  • Marka
  • Patent ve faydalı model
  • Endüstriyel tasarım
  • Rekabetin korunması ve haksız rekabet
  • Markaya tecavüzün önlenmesi
  • Patent ve faydalı modele tecavüzün durdurulması
  • Marka iptal, hükümsüzlük davaları, tazminat davaları
  • Patent ve faydalı modelin iptali, hükümsüzlük ve tazminat davaları büromuz Fıkri ve Sınai Haklar Departmanı tarafından takip edilmektedir.