KİRA VE KAT MÜLKİYETİ HUKUKU

Kira Hukuku’na ilişkin her türlü konuda müvekkilimiz olan mal sahiplerine, kiracılara, gayrimenkul yatırımcılarına hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti verilmektedir.

Hukuk Büromuz kat mülkiyetine ilişkin olarak, profesyonel site yönetimi hizmeti sunan şirketlere, site yönetimlerine 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamında danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Bu kapsamda Hukuk Büromuz tarafından;

  • Kat mülkiyeti ve irtifakı kurulumu
  • Kat karşılığı inşaat sözleşmeleri hazırlanması
  • Kira Sözleşmelerinin Hazırlanması
  • Kira Bedelinin Uyarlanması Davaları
  • İmarla ilgili uyuşmazlıklar
  • Gayrimenkul kiraları ve doğan ihtilaflar
  • Kat malikleri ve kiracıların yaşadığı problemler
  • Ecr-i misil davaları
  • Tahliye davaları
  • İşlemleri yürütülmektedir.