Ölüm olayı ile sağlar arasında gerçekleşen hukuki işlemler Miras Hukukunun konusunu oluşturmaktadır. Büromuz miras hukuku departmanı aracılığı ile miras hukuku ile ilgili her türlü dava takibi yapmakta ve danışmanlık hizmeti vermektedir.

  • Vasiyetname Hazırlanması
  • Miras sözleşmeleri
  • Mirastan feragat sözleşmeleri
  • Miras taksim sözleşmesi
  • Vasiyetnamenin iptali davaları
  • Tenkis davaları
  • Veraset İşlemleri
  • Mirasın reddi ve mirasın reddinin iptali davaları
  • Miras sebebiyle istihkak davası