TAHKİM VE YARGILAMA İŞLEMLERİ

Tahkim, taraflar arasında çıkan uyuşmazlıkların devletin resmi yargı organları yerine, kendileri tarafından belirlenen hakemlerce çözümlendiği bir uyuşmazlık çözüm yöntemidir. Kimi görüşlere göre bir alternatif uyuşmazlık çözümü yöntemi olan tahkim, kimilerine göre doğrudan yargısal bir faaliyettir.

Taraflar arasındaki uyuşmazlığı ortadan kaldırmayı kolaylaştıran ve daha barışçıl ve daha ekonomik bir çözüm yöntemi olan uzlaşma, arabuluculuk ve sulhen çözüm büromuzda bulunan Arabulucu avukatlarımız tarafından yerine getirilmektedir.

  • Tahkim
  • Sulhen çözüm
  • Uzlaşma
  • Arabuluculuk