Bugün büyüyen sanayi ve gelişmekte olan ticari hayat içerisinde ihtiyaç duyulan en önemli alanlardan biri de Ticaret Hukukudur. Özellikle kurumsal nitelikteki firmalar açısından çok geniş bir uygulama alanı olan ticaret hukuku kurallarına uygun bir ticaret anlayışının yerleşmesi bu konuda alacağı hukuki destek ve danışmanlık hizmeti ile mümkün olacaktır.

 • Ticari şirketler için sürekli hukuk danışmanlığı
 • Ticari Şirketlerin Birleşmeleri ve Devralmalar
 • Şirket ortaklığından ayrılma
 • Şirketlerin feshi davaları
 • Ortak Teşebbüs
 • Hukuki durum tespit raporlaması
 • Uluslararası Ticaret Hukuku
 • Sermaye Piyasası ve Menkul Kıymetler Hukuku
 • Şahıs ve Sermaye Şirketleri
 • Şirket ana sözleşmelerinin hazırlanması
 • Şirket Tasfiye İşlemleri
 • Kıymetli Evrak
 • Taşıma Hukuku
 • Sigorta Hukuku
 • Ticari Sözleşmeler
 • Teknoloji, Telekomünikasyon Hukuku
 • Tüketici Hukuku kaynaklı ihtilaflar
 • Kamu İhale Hukuku Konuları ile ilgili her türlü hukuki danışmanlık ve dava takibi büromuz Ticaret Hukuku Departmanınca yürütülmektedir.